Nasi pedagodzy:


- mgr Grzegorz Smolarski
- mgr Dawid Barański
- mgr Adrian Chudzik

- mgr Angela Gerłowska
- mgr Katarzyna Kowalczyk

- mgr Zofia Kryszkiewicz

- mgr Patrycja Kuś
- dr Włodzimierz Lebiecki
- mgr Anna Sikora
- mgr Anna Smolarska

- lic. Dmytro Velychko