6 powodów dla których warto uczyć się grać i śpiewać

1. ROZWÓJ INTELIGENCJI
Wieloletnie badania nad rozwojem mózgu udowodniły, że wykonywanie muzyki usprawnia abstrakcyjne i logiczne myślenie, poprawia pamięć, koncentrację, koordynację, orientację w czasie i przestrzeni, a także umiejętność czytania (E.G. Schellenberg 2006 oraz A.D. Patel i J.R. Iverson 2007). Osoby uczące się grać i śpiewać osiągają więc wyższe wyniki w testach inteligencji ogólnej!

2. STYMULACJA ZDOLNOŚCI JĘZYKOWYCH
Nie jest przypadkiem fakt, że osoby wykształcone muzyczne szybciej i skuteczniej uczą się jezyków obcych. Ze względu na szczególnie rozwinięty słuch muzyczny mają one także większe szanse mówić w językach obcych bez akcentu. Teorię tę potwierdzają wieloletnie badania opublikowane w 2000 r. w magazynie "Time". Jej żywym przykładem jest także nasza nauczycielka – pani Ania.

3. OPANOWANIE TREMY
Umiejętność publicznej prezentacji swojej osoby i pomysłów jest obecnie bardzo pożądaną w niemal każdym zawodzie. Koncerty, podczas których można zagrać lub zaśpiewać uczą zachowania na scenie. Są ponadto nieocenioną okazją do treningu opanowania tremy i zasad autoprezentacji.

4. KSZTAŁTOWANIE SILNEJ WOLI
Sukces nie przychodzi ani łatwo, ani szybko. Jego największym sprzemierzeńcem są za to wytrwałość, konsekwencja, systematyczność i dyscyplina – wszystkie te cechy rozwija ćwiczenie utworów muzycznych (kto chociaż raz próbował – wie to doskonale!). Co więcej, nawet osoby mające problemy z koncentracją mogą osiagać lepsze wyniki ogólne właśnie dzięki kształceniu muzycznemu.

5. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Gra na instrumencie i śpiew wyróżnia nas spośród tłumu i sprawia, że czujemy się wyjatkowi. Niezwykle cenne są tu występy publiczne – podziw słuchaczy wpływa znacznie na podwyższenie samooceny wykonawcy; jest też czynnikiem mobilizującym do dalszej pracy, rozwoju i sukcesów.

6. PRZYJEMNOŚĆ I RADOŚĆ
Last but not least muzykowanie jest fascynującym hobby, kreatywnym sposobem na spędzenie wolnego czasu i ... czymś absolutnie magicznym, bo sprzyjającym radości, uśmiechowi i szczęściu.