Flet poprzeczny

Absolutnie najpiękniejszy instrument orkiestrowy. Szlachetny w brzmieniu i wyrafinowany w formie.
Kto raz się w nim zakocha, nie zamieni go na żaden inny.

Warto zaznaczyć, że:
1) na flecie poprzecznym można grać już od pierwszej klasy szkoły podstawowej
2)cena fletu odpowiedniego na początek nauki jest porównywalna z ceną keyboardu.

Jeśli dodamy do tego fakt, że podczas lekcji gry na flecie poprzecznym uczeń odbywa jednocześnie zajęcia logopedyczne i WF oraz rozwija podzielność uwagi, koncentrację, pamięć oraz abstrakcyjne i logiczne myślenie, dzięki czemu osiagą wyższe wyniki w nauce, to odpowiednim podsumowaniem będzie tylko jedno słowo:
WARTO!