Prywatna Szkoła Muzyczna I st. La Musica powstała z myślą o tych Uczniach

i Rodzicach, którzy oczekują kompleksowego kształcenia muzycznego.

 

Podstawą zajęć są więc indywidualne lekcje gry na instrumencie odbywające się dwa razy w tygodniu w wymiarze 30 lub 45 minut. Edukację wspomaga i uzupełnia dodatkowo blok przedmiotów teoretycznych właściwych dla każdej klasy.

 

Na zakończenie nauki Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I st.

i może kontynuować edukację w szkołach muzycznych II st.