Oferujemy zajęcia w dwóch cyklach:

- 6-letnim (tzw. dział dziecięcy), dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 lat lub więcej

- 4-letnim (tzw. dział młodzieżowy), dla osób rozpoczynających naukę w wieku 10 lat lub więcej

 

Szkoła 6-letnia prowadzi indywidualne zajęcia gry na instrumencie w wymiarze 2x30 minut tygodniowo (klasy 1-3) oraz 2x45 minut tygodniowo (klasy 4-6) lub 2x45 minut tygodniowo przez wszystkie lata nauki oraz grupowe zajęcia teoretyczne: rytmika

z kształceniem słuchu (1x45 minut tygodniwo) przez trzy pierwsze lata nauki, a przez trzy kolejne kształcenie słuchu i audycje muzyczne w wymiarze minimum 2x45 minut tygodniowo.

 

Szkoła 4-letnia prowadzi indywidualne zajęcia gry na instrumencie w wymiarze 2x45 minut tygodniowo przez wszystkie lata nauki oraz grupowe zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu i audycje muzyczne w wymiarze minimum jednej godziny tygodniowo w pierwszym roku nauki oraz dwóch godzin tygodniowo w pozostałych latach.